Kodi i Lëndës : LAW 103
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Vjeshtë LAW 103-1 Histori e Institucioneve Ilirjana Kaceli, PhD
2016-2017 / Vjeshtë LAW 103-1 Histori e Institucioneve Ermira Bushi, Msc
2015-2016 / Vjeshtë LAW 103-1 Histori e Institucioneve Valentina Duka, Prof. Dr
2015-2016 / Vjeshtë LAW 103-2 Histori e Institucioneve Ilirjana Kaceli, PhD
2014-2015 / Vjeshtë LAW 103-1 Histori e Institucioneve Ilirjana Kaceli, PhD
2013-2014 / Vjeshtë LAW 103-1 Histori e Institucioneve Çlirim Duro, PhD
2012-2013 / Pranverë LAW 103-1 Histori e Institucioneve Ilirjana Kaceli, PhD