Kodi i Lëndës : LAW 311
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Vjeshtë LAW 311-1 The European Union Law Gentian Skara, PhD Candidate
2016-2017 / Vjeshtë LAW 311-1 The European Union Law Gentian Skara, PhD Candidate
2015-2016 / Vjeshtë LAW 311-1 The European Union Law Gentian Skara, PhD Candidate
2014-2015 / Vjeshtë LAW 311-1 The European Union Law Gentian Skara, PhD Candidate
2013-2014 / Vjeshtë LAW 311-1 The European Union Law Gentian Skara, PhD Candidate