Kodi i Lëndës : LAW 221
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Vjeshtë LAW 221-1 E drejta e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore Bledar Uku, PhD Candidate
2016-2017 / Vjeshtë LAW 221-1 E drejta e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore Bledar Uku, PhD Candidate
2015-2016 / Vjeshtë LAW 221-1 E drejta e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore Bledar Uku, PhD Candidate
2015-2016 / Vjeshtë LAW 221-2 E drejta e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore Irvin Faniko, PhD
2014-2015 / Vjeshtë LAW 221-1 E drejta e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore Irvin Faniko, PhD
2013-2014 / Vjeshtë LAW 221-1 E drejta e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore Bledar Uku, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë LAW 221-1 E drejta e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore Kudret Cela, Prof. Dr