Kodi i Lëndës : LAW 332
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Pranverë LAW 332-1 International Criminal Law Altin Shegani, Prof. Dr