Kodi i Lëndës : LAW 204
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2013-2014 / Pranverë LAW 204-1 Sociology of Law Ada Güven, PhD Candidate