Kodi i Lëndës : LAW 523
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Vjeshtë LAW 523-1 International Litigation and Arbitration Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2016-2017 / Vjeshtë LAW 523-1 International Litigation and Arbitration Ferdinand Gjana, Prof. Dr
2015-2016 / Vjeshtë LAW 523-1 International Litigation and Arbitration Harun Kılıç, PhD
2013-2014 / Vjeshtë LAW 523-1 International Litigation and Arbitration Arjan Lame, PhD