Kodi i Lëndës : LAW 411
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2016-2017 / Vjeshtë LAW 411-1 The Law of Treaties Ferdinand Xhaferaj, PhD