Kodi i Lëndës : LAW 501
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2016-2017 / Vjeshtë LAW 501-1 Criminal Psychology Nertil Bërdufi, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 501-1 Criminal Psychology Evisa Kambellari, PhD
2014-2015 / Vjeshtë LAW 501-1 Criminal Psychology Arjan Lame, PhD