Publikohen listat e aplikantëve për vitin akademik 2017-2018

Shpallen listat e aplikantëve që kanë zgjedhur për të studiuar në një nga programet e
Kolegjit Universitar BEDËR në vitin akademik 2017-2018.
 
Klikoni mbi programin që keni përzgjedhur për të parë aplikimin tuaj:
Të gjithë kandidatët duhet të paraqiten për të marrë pjesë në intervistën e pranimit pranë
departamentit përkatës në një nga datat e mëposhtme:
  • 14 gusht, (10:00-14:00)
  • 15 gusht, (10:00-14:00)
  • 16 gusht, (10:00-14:00)
  • 17 gusht, (10:00-14:00)
  • 18 gusht, (10:00-14:00)
  • 21 gusht, (10:00-14:00)
  • 22 gusht, (10:00-14:00)

 

Të gjithë ata që duan të caktojnë një orar për intervistën, mund të kontaktojnë në:
Tel: +355673427001 / +35542419222
Website: www.beder.edu.al