Kodi i Lëndës : LAW 231
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë LAW 231-1 E Drejtë Penale, Pjesa e Përgjithshme Ermira Bushi, Msc
2018-2019 / Vjeshtë LAW 231-1 E Drejtë Penale, Pjesa e Përgjithshme Ermira Bushi, Msc
2017-2018 / Vjeshtë LAW 231-1 E Drejtë Penale, Pjesa e Përgjithshme Ermira Bushi, Msc
2016-2017 / Vjeshtë LAW 231-1 E Drejtë Penale, Pjesa e Përgjithshme Nertil Bërdufi, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 231-1 E Drejtë Penale, Pjesa e Përgjithshme Nertil Bërdufi, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 231-2 E Drejtë Penale, Pjesa e Përgjithshme Nertil Bërdufi, PhD
2014-2015 / Vjeshtë LAW 231-1 E Drejtë Penale, Pjesa e Përgjithshme Fatjona Memcaj, PhD Candidate
2013-2014 / Vjeshtë LAW 231-1 E Drejtë Penale, Pjesa e Përgjithshme Altin Shegani, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë LAW 231-1 E Drejtë Penale, Pjesa e Përgjithshme Fatjona Memcaj, PhD Candidate