Kodi i Lëndës : LAW 411
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë LAW 411-1 The Law of Treaties Gentjan Skara, PhD
2021-2022 / Vjeshtë LAW 411-1 The Law of Treaties Gentjan Skara, PhD
2020-2021 / Vjeshtë LAW 411-1 The Law of Treaties Gentjan Skara, PhD
2018-2019 / Vjeshtë LAW 411-1 The Law of Treaties Ferdinand Xhaferaj, PhD
2016-2017 / Vjeshtë LAW 411-1 The Law of Treaties Ferdinand Xhaferaj, PhD