Kodi i Lëndës : LAW 501
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë LAW 501-1 Criminal Psychology Skënder Brucaj, PhD
2020-2021 / Vjeshtë LAW 501-1 Criminal Psychology Skënder Brucaj, PhD
2019-2020 / Vjeshtë LAW 501-1 Criminal Psychology Nertil Bërdufi, PhD
2018-2019 / Vjeshtë LAW 501-1 Criminal Psychology Nertil Bërdufi, PhD
2017-2018 / Vjeshtë LAW 501-1 Criminal Psychology Evisa Kambellari, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Vjeshtë LAW 501-1 Criminal Psychology Nertil Bërdufi, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 501-1 Criminal Psychology Evisa Kambellari, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë LAW 501-1 Criminal Psychology Arjan Lame, PhD