Kodi i Lëndës : LAW 224
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Pranverë LAW 224-1 E Drejta Agrare Bledar Uku, PhD Candidate
2016-2017 / Pranverë LAW 224-1 E Drejta Agrare Bledar Uku, PhD Candidate