Përgjegjësi i Departamentit

Dr. Ferdinand Xhaferaj: Ka përfunduar studimet universitare për inxhinieri mekanike në Universitetin e Tiranës më 1988, master për Siguri Ndërkombëtare dhe Marrëdhënie Civilo-Ushtarake, dhjetor 2002 në SHBA, master për çështje të Sigurisë Kombëtare, dhjetor 2002, SHBA, Naval Postgraduate School, Monterey, CA, USA.

Në qershor të vitit 2006 ka fituar titullin "Doktor" në Akademinë e Mbrojtjes. Prof. Xhaferi ka mbuluar detyra të larta në administratën publike, si Ministër i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. President i Institutit për Dialog dhe Bashkëpunim. Lektor në lëndën Organizatat dhe Institucionet Ndërkombëtare pranë Kolegjit Universitar Bedër dhe në Universitetin "Aleksandër Moisiu", Durrës.