Stafi

Stafi Akademik

Bledar Uku
Bojana Hajdini
Ermira Bushi
Ermira Shkreta
Ferdinand Gjana
Bachelor në Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtarel pranë Universitetit Bogazici, në Stamboll. Master dhe PhD në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci, më vlerësimin Magna Cum Lauda në Centre D`Etudes Diplomatiques et Strategiques në Paris.
Ferdinand Xhaferaj
Dr. Ferdinand Xhaferaj ka kryer studimet BA në Universitetin e Tiranës. Ka kryer studimet master për Siguri Ndërkombëtare dhe master për çështje të Sigurisë Kombëtare, në Naval Postgraduate School, SHBA dhe titullin "Doktor" nga Akademia e Mbrojtjes.
Gentian Skara
Gentjan Skara: has a BA from Tirana University, an MA from Epoka University in European Studies and a LLM master program for “South East European Law and European Integration” from University of Graz. He is a PhD student in EU Law and National Legal System program at University of Ferrara.
Laurela Muca
Është diplomuar në drejtësi në Universitetin e Tiranës. Aktualisht vazhdon studimet e doktoraturës. Vijon punën kërkimore dhe angazhimin si konsulente e jashtme pranë Këshillit te Europës. Ka një përvojë të gjatë pune pranë organizatave ndërkombëtare në Shqipëri KiE, USAID dhe Delegacioni i BE-së
Nertil Bërdufi
Ka përfunduar studimet e larta për drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 2010, ku edhe ka përfunduar studimet Doktorale. Më vitin 2013 përfundon studimet master (Msc) në fushën penale pranë BEDËR. Mban titullin Avokat i regjistruar pranë DhKA Tiranë dhe Licencën e Ndërmjetësit.
Saimir Hoxha