Course : LAW 311
Semester Course Code Course Name Lecturer
2022-2023 / Fall LAW 311-1 E Drejtë e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore I Enkelejda Koka, PhD
2021-2022 / Fall LAW 311-1 The European Union Law Gentjan Skara, PhD
2020-2021 / Fall LAW 311-1 The European Union Law Gentjan Skara, PhD
2019-2020 / Fall LAW 311-1 The European Union Law Gentjan Skara, PhD
2018-2019 / Fall LAW 311-1 The European Union Law Gentjan Skara, PhD
2017-2018 / Fall LAW 311-1 The European Union Law Gentjan Skara, PhD
2016-2017 / Fall LAW 311-1 The European Union Law Gentjan Skara, PhD
2015-2016 / Fall LAW 311-1 The European Union Law Gentjan Skara, PhD
2014-2015 / Fall LAW 311-1 The European Union Law Gentjan Skara, PhD
2013-2014 / Fall LAW 311-1 European Union Law Gentjan Skara, PhD