Nertil Bërdufi, PhD

Nertil Bërdufi, PhD

[email protected]

Employement Type : Full-time
Office : 2. Floor / 208
Office Tel No. : 121
Gender : Male
   

EDUCATION

Loyola University Chicago MA - Master
Year Completed : 2018
Faculty : School of Law
Department : PROLAW
Program : RoL for Development
Country : United States
University of Tirana PhD - Doctorate
Year Completed : 2016
Faculty : Faculty of Law
Department : Department of Criminal Law
Program : PhD in criminal Law
Country : Albania
Beder University MA - Master
Year Completed : 2013
Faculty : Faculty of Humanities
Department : Law
Program : Master of Science in Criminal Law
Country : Albania
University of Tirana MA - Master
Year Completed : 2010
Faculty : Faculty of Law
Department : Law
Program : Integraded Diploma of Second Level
Country : Albania

TRAINING

Ndërmjetësimi Tregtar, Study Case, Rastet e Ndërmjetësimit Bankar 2012
Type : Training
Topic : Ndërmjetësimi Tregtar, Study Case, Rastet e Ndërmjetësimit Bankar
Year : 2012
Instution : Qendra Kombëtare e Trajnimit për Ndërmjetësimin Tregtar, Dhomës se Tregtisë dhe Industrisë-Tirane, Zyrës për Mbrojtjen e Konsumatorëve-ZMK dhe Qendrës për edukim dhe pjesëmarrje qytetare-CCEP
Country : Albania
Sigurimi dhe menaxhimi i cilësisë ne arsimin e larte 2012
Type : Training
Topic : Sigurimi dhe menaxhimi i cilësisë ne arsimin e larte
Year : 2012
Instution : Universiteti
Country : Albania
Legjislacioni Shqiptar për Ndërmjetësimin. Risi dhe problematika. Aspekte procedurale dhe praktike te procesit te ndërmjetësimit. Përparësitë e këtij procesi ne raport me zgjidhjen administrative apo gjygjesore te mosmarrëveshjeve. Aspekti psiko-Social ne Komunikim. Aftësitë ne Komunikim 2012
Type : Training
Topic : Legjislacioni Shqiptar për Ndërmjetësimin. Risi dhe problematika. Aspekte procedurale dhe praktike te procesit te ndërmjetësimit. Përparësitë e këtij procesi ne raport me zgjidhjen administrative apo gjygjesore te mosmarrëveshjeve. Aspekti psiko-Social ne Komunikim. Aftësitë ne Komunikim
Year : 2012
Instution : Qendra Kombëtare e Trajnimit për Ndërmjetësimin Tregtar, Dhomës se Tregtisë dhe Industrisë-Tirane, Zyrës per Mbrojtjen e Konsumatorëve-ZMK dhe Qendrës për edukim dhe pjesëmarrje qytetare-CCEP
Country : Albania
Ndërmjetësimi Tregtar, Ndërmjetësimi Konsumator-Biznes. Rastet e Ndërmjetësimit Konsumator-Biznes. Komunikimi ne ndërmjetësim. Aspekti Psiko-Social. Teknikat Komunikimit 2012
Type : Training
Topic : Ndërmjetësimi Tregtar, Ndërmjetësimi Konsumator-Biznes. Rastet e Ndërmjetësimit Konsumator-Biznes. Komunikimi ne ndërmjetësim. Aspekti Psiko-Social. Teknikat Komunikimit
Year : 2012
Instution : Qendra Kombëtare e Trajnimit për Ndërmjetësimin Tregtar, Dhomës se Tregtisë dhe Industrisë-Tirane, Zyrës për Mbrojtjen e Konsumatorëve-ZMK dhe Qendrës për edukim dhe pjesëmarrje qytetare-CCEP
Country : Albania
Knowledge of environmental legislation and its applicability challenges 2010
Type : Qualification
Topic : Knowledge of environmental legislation and its applicability challenges
Year : 2010
Instution : The Regional Environmental Center (REC, Albania) and Embassy of Spain in Albania
Country : Albania

LANGUAGE

English C2
Language : English
Is Native Language? : No
Level : C2
Italian C1
Language : Italian
Is Native Language? : No
Level : C1
Albanian -
Language : Albanian
Is Native Language? : Yes
Level : -
Role Type : Academic
Position : Lecturer
Unit : Department of Law
Period : Oct 2014 - Feb 2024
Status : Continuing
Role Type : Academic
Position : Lecturer
Unit : Department of Law
Period : Feb 2014 - Oct 2014
Status : Completed
Role Type : Administrative
Position : Head of Office
Unit : Human Resources and Legal Affair Office
Period : Nov 2012 - Nov 2013
Status : Completed
Current Trends towards Criminal Prosecution and Punishment of Genocide. Second International Young Researchers Conference on Law - IYRCL 2012 “Current Issues and Trends in International Law”
Download Publication
LAW ENFORCEMENT AND INVESTIGATION OF CYBERCRIME IN ALBANIA, European Scientific Journal (ESJ) ISSN: 1857 - 7881 (Print); ISSN: 1857 - 7431 (Online)
Download Publication
Social Contract and the Governments Legitimacy, N Bërdufi, D Dushi Mediterranean Journal of Social Sciences 6 (6 S1), 392
Download Publication
E-comerce in Albania, legal and economic perspectives. LLM. E. Teliti, N. Bërdufi, Y. Troci, International Scientific Conference “Economic Policy and EU Integration”, June 11 and 13, 2010. Universiteti “Aleksander Moisiu”, Durres. Botuar ne dy numra te volumit te dyte te revistes "Journal of Studies on Economic & Society" me numer ISSN 2078-1725
Download Publication
Teknologjia dhe Parandalimi i Abuzimit të Fëmijës. Av. Nertil BERDUFI, Desara DUSHI, Konferenca Shkencore: “Dhuna kundër Fëmijëve në Shqipëri”, Tirane 21 Nentor 2012 organizuar nga UNICEF ne bashkëpunim me Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Kryeministrinë, Parlamentin, Avokatin e Popullit, Fakultetin e Shkencave Sociale, Fakultetin e Drejtësisë, Koalicionin BKTF, Qendrën për të Drejtat e Fëmijëve, Terre des Hommes, Aleanca e Fëmijëve/ Observatorët për të Drejtat e Fëmijëve, Qendrën ‘Fëmijët Sot’ si edhe Komisionin Europian dhe Kooperacionin Austriak për Zhvillim me numër isbn: 9789928162-52-6 botuar nga Shtypshkronja “PEGI”
Download Publication