Kodi i Lëndës : ALB 102
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë ALB 102-1 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2021-2022 / Pranverë ALB 102-2 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2020-2021 / Pranverë ALB 102-1 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2020-2021 / Pranverë ALB 102-2 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2020-2021 / Pranverë ALB 102-3 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2019-2020 / Pranverë ALB 102-1 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2019-2020 / Pranverë ALB 102-2 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2019-2020 / Pranverë ALB 102-3 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Pranverë ALB 102-1 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Pranverë ALB 102-2 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Pranverë ALB 102-3 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Pranverë ALB 102-1 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Pranverë ALB 102-2 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Pranverë ALB 102-3 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Pranverë ALB 102-4 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Pranverë ALB 102-1 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Pranverë ALB 102-2 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Pranverë ALB 102-3 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Pranverë ALB 102-4 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Pranverë ALB 102-1 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Pranverë ALB 102-2 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Pranverë ALB 102-3 Gjuhë Shqipe II Monika Hasani, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Pranverë ALB 102-4 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Pranverë ALB 102-5 Gjuhë Shqipe II Brikena Smajli, PhD
2015-2016 / Pranverë ALB 102-6 Gjuhë Shqipe II Brikena Smajli, PhD
2014-2015 / Pranverë ALB 102-1 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Pranverë ALB 102-2 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Pranverë ALB 102-3 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Pranverë ALB 102-4 Gjuhë Shqipe II Monika Hasani, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Pranverë ALB 102-1 Gjuhë Shqipe II Jolanda Lila, PhD Candidate
2013-2014 / Pranverë ALB 102-2 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Pranverë ALB 102-3 Gjuhë Shqipe II Belfjore Qose, PhD
2013-2014 / Pranverë ALB 102-4 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë ALB 102-1 Gjuhë Shqipe II Jolanda Lila, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë ALB 102-3 Gjuhë Shqipe II Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.