Impakti i Legjislacionit Europian në Legjislacionin Publik Shqiptar.

Në kuadër të ciklit të trajnimeve për asistent avokatët Prof.Asoc.Denard Veshi lektor pranë Departamentit të Drejtësisë në Kolegjin Universitar Bedër zhvilloi trajnimin e dytë me temë: “ Impakti i Legjislacionit Europian në Legjislacionin Publik Shqiptar.

Trajnimi nga Prof.Asoc Denard Veshi u zhvillua përgjatë datave 12-16 Dhjetor.