Impakti i Legjislacionit Europian në Legjislacionin Privat Shqiptar

Në kuadër të ciklit të trajnimeve për asistent avokatët Prof.Asoc.Denard Veshi lektor pranë Departamentit të Drejtësisë në Kolegjin Universitar Bedër zhvilloi trajnimin e parë me temë: “ Impakti i Legjislacionit Europian në Legjislacionin Privat Shqiptar.

Trajnimi nga Prof.Asoc Denard Veshi u zhvillua përgjatë datave 14-18 Nëntor.