Publikime nga Stafi

Publikimet shkencore 2012-2013

Bledar Uku, ‘Philosophical Concepts of Property Rights and International Law’,  First International Young Researchers Conference on Law “Human Rights in the 21st Century ”, 18 – 19 May 2012,  “Hëna e Plotë” (BEDËR) University. Tirana, Albania.

Bledar Uku, ‘Property Rights: Kosovo and Albania and their European Perspective” European Conference at Social Sciences-Marmara University, 19-21 June 2013, Turkey

Kelmend Nezha. E drejta për tu informuar si e drejte themelore, rasti i Shqipërisë, Konferenca studentore “Të Drejtat e Njeriut në Shekullin e 21”, 18 maj 2012, shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”(BEDËR), Tiranë, Shqipëri

Nertil Berdufi, Parid Plaku. Shqipetaret e Maqedonise dhe aksesi ne Edukim, Trainim dhe Punesim, nen Kendveshtrimin e te Drejtave te Njeriut, Konferenca studentore “Të Drejtat e Njeriut në Shekullin e 21”, 18 maj 2012, shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”(BEDËR), Tiranë, Shqipëri

Ilma Bici. Judicial Practice in the Protection of human Rights, “First International Young Researchers Conference on Law IYRCL”, 18 – 19 Maj, Shkolla e lartë “Hëna e Plotë” (BEDËR). Tiranë, Shqipëri

Albi Koçibelli. Religion in the neë Turkish Constitution, “First International Young Researchers Conference on Law IYRCL”, 18 – 19 Maj, Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (BEDËR) Tiranë, Shqipëri.

Gentjan Skara. EU Promoting Democracy and Peace in the Backyard: The Case of Western Balkan, European and Security Affairs Journal, No. 23, 2012

Gentjan Skara, Jetnor Zaimi, Kelmend Nezha. An Introduction of Creditor’s Rights in the Albanian Insolvency Law, European Scientific Journal vol.8 No. 13, June 2012

Gentjan Skara, Jetnor Zaimi. Legal Protection of Freedom of Religion and Belief: A Comparative View of Albanian Case, First International Young Researchers Conference on Law “Human Rights in the 21st Century ”, 18 – 19 May 2012,  “Hëna e Plotë” (BEDËR) University. Tirana, Albania.

Publikimet shkencore 2013-2014

Arjan LameThe case of border conflicts: Conflict analysis and peace building (3rd ICH:Tiranë 16 – 17 Maj 2014)

Arjan LameGlobalizimi dhe bashkёpunimi ndёrkombёtar nё kuadrin e fenomenit tё krimit kompjuterik (3rd IYRCL:Tiranë 18-19 prill 2014)

Arjan LameQarqet kufitare dhe bashkёpunimi ndёrkufitar nё optikёn e konventёs sё Madrid-it. Rast studimi Shqipёri- Fyrom Bashkëpunimi Rajonal (3rd Konferenca e Shkencore Ndërkombëtare: Universiteti “Aleksander Moisiu” Durrës 23-24 maj 2014)

Gentjan Skara, From UN to EULEX: Challenges to establish Rule of Law (3rd ICH:Tiranë 16 – 17 Maj 2014)

Irvin Faniko, Historia e te Drejtes Kushtetuese se Krahasuar (Shtëpia Botuese ‘Jozef’ Qershor 2014)

Irvin Faniko, Historia e te Drejtes Kushtetuese Shqipetare (Shtëpia Botuese ‘Jozef’ Qershor 2014)

Irvin Faniko Kujdesi per shendetin e Punetorit dhe perceptimi i rrezikut ne ambientin e punes ne rendin italian (Shtëpia Botuese ‘Jozef’ Tetor 2014)

Nertil Berdufi, Cybercrime, a National Security Issue (3rd IYRCL:Tiranë 18-19 prill 2014)