Kodi i Lëndës : LAW 112
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë LAW 112-1 E Drejtë Kushtetuese Erisa Datja, Msc
2021-2022 / Pranverë LAW 112-2 E Drejtë Kushtetuese Erisa Datja, Msc
2020-2021 / Pranverë LAW 112-1 E Drejtë Kushtetuese Enkelejd Alibeaj, Msc
2020-2021 / Pranverë LAW 112-2 E Drejtë Kushtetuese Gentjan Skara, PhD
2019-2020 / Pranverë LAW 112-1 E Drejtë Kushtetuese Enkelejd Alibeaj, Msc
2019-2020 / Pranverë LAW 112-2 E Drejtë Kushtetuese Bledar Uku, Msc
2018-2019 / Pranverë LAW 112-1 E Drejtë Kushtetuese Enkelejd Alibeaj, Msc
2018-2019 / Pranverë LAW 112-2 E Drejtë Kushtetuese Enkelejd Alibeaj, Msc
2017-2018 / Pranverë LAW 112-1 E Drejtë Kushtetuese Enkelejd Alibeaj, Msc
2017-2018 / Pranverë LAW 112-2 E Drejtë Kushtetuese Enkelejd Alibeaj, Msc
2016-2017 / Pranverë LAW 112-1 E Drejtë Kushtetuese Enkelejd Alibeaj, Msc
2016-2017 / Pranverë LAW 112-2 E Drejtë Kushtetuese Bledar Uku, Msc
2015-2016 / Semestri i Verës LAW 112-1 E Drejtë Kushtetuese Bledar Uku, Msc
2015-2016 / Pranverë LAW 112-1 E Drejtë Kushtetuese Enkelejd Alibeaj, Msc
2015-2016 / Pranverë LAW 112-2 E Drejtë Kushtetuese Bledar Uku, Msc
2014-2015 / Semestri i Verës LAW 112-1 E Drejtë Kushtetuese Kelmend Nezha, Msc
2014-2015 / Pranverë LAW 112-1 E Drejtë Kushtetuese Kelmend Nezha, Msc
2014-2015 / Pranverë LAW 112-2 E Drejtë Kushtetuese Irvin Faniko, PhD
2014-2015 / Pranverë LAW 112-3 E Drejtë Kushtetuese Bledar Uku, Msc
2013-2014 / Semestri i Verës LAW 112-1 E Drejtë Kushtetuese Bledar Maksuti, LLM
2013-2014 / Pranverë LAW 112-1 E Drejtë Kushtetuese Bledar Maksuti, LLM
2012-2013 / Pranverë LAW 112-1 E Drejtë Kushtetuese Bledar Maksuti, LLM