Kodi i Lëndës : LAW 104
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë LAW 104-1 Gjuhe e Huaj Juridike II Gentjan Skara, PhD
2021-2022 / Pranverë LAW 104-2 Shkrim dhe Arsyetim Ligjor, Teknikë Legjislative Ermira Shkreta, Msc
2020-2021 / Pranverë LAW 104-1 Gjuhe e Huaj Juridike II Gentjan Skara, PhD
2020-2021 / Pranverë LAW 104-2 Shkrim dhe Arsyetim Ligjor, Teknikë Legjislative Ermira Shkreta, Msc
2019-2020 / Pranverë LAW 104-1 Shkrim dhe Arsyetim Ligjor, Teknikë Legjislative Ermira Shkreta, Msc
2018-2019 / Pranverë LAW 104-1 Shkrim dhe Arsyetim Ligjor, Teknikë Legjislative Livia Rokaj, Msc
2017-2018 / Pranverë LAW 104-1 Shkrim dhe Arsyetim Ligjor, Teknikë Legjislative Laurela Muca, PhD Candidate
2016-2017 / Pranverë LAW 104-1 Shkrim dhe Arsyetim Ligjor, Teknikë Legjislative Laurela Muca, PhD Candidate
2015-2016 / Pranverë LAW 104-1 Shkrim dhe Arsyetim Ligjor, Teknikë Legjislative Laurela Muca, PhD Candidate
2014-2015 / Pranverë LAW 104-1 Shkrim dhe Arsyetim Ligjor, Teknikë Legjislative Laurela Muca, PhD Candidate
2014-2015 / Pranverë LAW 104-2 Shkrim dhe Arsyetim Ligjor, Teknikë Legjislative Laurela Muca, PhD Candidate
2013-2014 / Pranverë LAW 104-1 Shkrim dhe Arsyetim Ligjor, Teknikë Legjislative Ilma Bici, MA
2012-2013 / Pranverë LAW 104-1 Shkrim dhe Arsyetim Ligjor, Teknikë Legjislative Ilma Bici, MA