Kodi i Lëndës : LAW 111
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë LAW 111-1 E Drejtë Romake Denard Veshi, Prof. Asoc. Dr.
2022-2023 / Vjeshtë LAW 111-2 E Drejta Publike Fioralba Markja, Msc
2021-2022 / Vjeshtë LAW 111-1 E Drejtë Romake Denard Veshi, Prof. Asoc. Dr.
2021-2022 / Vjeshtë LAW 111-2 E Drejta Publike Ermira Shkreta, Msc
2020-2021 / Vjeshtë LAW 111-1 E Drejta Publike Ermira Shkreta, Msc
2020-2021 / Vjeshtë LAW 111-1 E Drejtë Romake Irvin Faniko, PhD
2020-2021 / Vjeshtë LAW 111-2 E Drejta Publike Ermira Shkreta, Msc
2019-2020 / Vjeshtë LAW 111-1 E Drejta Publike Enkelejd Alibeaj, Msc
2019-2020 / Vjeshtë LAW 111-2 E Drejta Publike Bledar Uku, Msc
2018-2019 / Semestri i Verës LAW 111-1 E Drejta Publike Ermira Shkreta, Msc
2018-2019 / Vjeshtë LAW 111-1 E Drejta Publike Enkelejd Alibeaj, Msc
2018-2019 / Vjeshtë LAW 111-2 E Drejta Publike Enkelejd Alibeaj, Msc
2017-2018 / Semestri i Verës LAW 111-1 E Drejta Publike Bledar Uku, Msc
2017-2018 / Vjeshtë LAW 111-1 E Drejta Publike Bledar Uku, Msc
2017-2018 / Vjeshtë LAW 111-2 E Drejta Publike Ermira Shkreta, Msc
2016-2017 / Vjeshtë LAW 111-1 E Drejta Publike Enkelejd Alibeaj, Msc
2016-2017 / Vjeshtë LAW 111-2 E Drejta Publike Bledar Uku, Msc
2015-2016 / Semestri i Verës LAW 111-1 E Drejta Publike Bledar Uku, Msc
2015-2016 / Vjeshtë LAW 111-1 E Drejta Publike Kelmend Nezha, Msc
2015-2016 / Vjeshtë LAW 111-2 E Drejta Publike Ada Güven, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 111-3 E Drejta Publike Bledar Uku, Msc
2014-2015 / Vjeshtë LAW 111-1 E Drejta Publike Arjan Lame, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës LAW 111-1 E Drejta Publike Ada Güven, PhD
2013-2014 / Vjeshtë LAW 111-1 E Drejta Publike Ada Güven, PhD
2012-2013 / Pranverë LAW 111-1 E Drejta Publike Bledar Maksuti, LLM