Kodi i Lëndës : LAW 113
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë LAW 113-1 E Drejtë Publike I Gjergj Sinani, Prof. Dr
2021-2022 / Vjeshtë LAW 113-1 E Drejtë Publike I Gentjan Skara, PhD
2021-2022 / Vjeshtë LAW 113-2 E Drejtë Romake Ermira Shkreta, Msc
2020-2021 / Vjeshtë LAW 113-1 E Drejtë Publike I Irvin Faniko, PhD
2020-2021 / Vjeshtë LAW 113-1 E Drejtë Romake Irvin Faniko, PhD
2019-2020 / Vjeshtë LAW 113-1 E Drejtë Romake Ermira Shkreta, Msc
2018-2019 / Vjeshtë LAW 113-1 E Drejtë Romake Ermira Shkreta, Msc
2017-2018 / Vjeshtë LAW 113-1 E Drejtë Romake Ermira Shkreta, Msc
2016-2017 / Vjeshtë LAW 113-1 E Drejtë Romake Ermira Shkreta, Msc
2015-2016 / Vjeshtë LAW 113-1 E Drejtë Romake Irvin Faniko, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 113-2 E Drejtë Romake Irvin Faniko, PhD
2014-2015 / Semestri i Verës LAW 113-1 E Drejtë Romake Irvin Faniko, PhD
2014-2015 / Vjeshtë LAW 113-1 E Drejtë Romake Irvin Faniko, PhD
2013-2014 / Vjeshtë LAW 113-1 E Drejtë Romake Ilma Bici, MA
2012-2013 / Pranverë LAW 113-1 E Drejtë Romake Ilma Bici, MA