Kodi i Lëndës : LAW 321
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë LAW 321-1 E Drejta Tregtare Fatri Islamaj, PhD Candidate
2018-2019 / Vjeshtë LAW 321-1 E Drejta Tregtare Fatri Islamaj, PhD Candidate
2017-2018 / Vjeshtë LAW 321-1 E Drejta Tregtare Fatri Islamaj, PhD Candidate
2016-2017 / Semestri i Verës LAW 321-1 E Drejta Tregtare Laurela Muca, PhD Candidate
2016-2017 / Vjeshtë LAW 321-1 E Drejta Tregtare Fatri Islamaj, PhD Candidate
2015-2016 / Vjeshtë LAW 321-1 E Drejta Tregtare Fatri Islamaj, PhD Candidate
2014-2015 / Vjeshtë LAW 321-1 E Drejta Tregtare Fatri Islamaj, PhD Candidate
2013-2014 / Vjeshtë LAW 321-1 E Drejta Tregtare Fatri Islamaj, PhD Candidate