Emri i Lëndës : E Drejta Tregtare
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 321-1 B 5 3 2 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lenda konsiston ne trajtimin e legjislacionit te se drejtes tregtare duke u fokusuar me shume ne shoqerite tregatre si dhe hapat qe ka ndermare Shqiperia ne perafrimin e legjislacionit te se drejtes tregatre.
Objektivat Njohuri te pergjitheshme per te Drejten Tregatre. Pervetesimi i koncepteve baze juridike ne lidhje me shoqerite tregtare. Menyra e organizimit, funksionimit te shoqerive tregtare. Perafrimi I legjislacionit te shoqerime tregtare ne kuader te anetaresimit ne bashkimin Europian.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Njohuri të Përgjithshme për të Drejtën Tregtare
2ShoqëritëTregtare dhe Vecoritë e tyre
3Shoqëria Kolektive
4Shoqëria Komandite
5Shoqëria me Përgjegjësi të Kufizuar
6Shoqëria Aksionare
7Bashkimi, Ndarja dhe Likuidimi i Shoqërive Tregtare
8Provim Gjysmëfinal
9Titujt
10Shoqëritë Kursim-Kredi
11Ligji për Qendrën Kombëtare të Biznesit
12Kontratat tregtare
13Mbarimi i ShoqëriveTregtare, Prishja, Bashkimi dhe Ndarjet; Likuidimi i ShoqëriveTregtare
14Falimentimi i tregtarit dhe shoqërive tregtare
15Qeverisja e Korporatave
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Pervetesimi i koncepteve baze juridike te legjislacionit te se drejtes tregtare.
2Njohja me organizimin dhe funksionimin e shoqerive tregtare.
3Njohuri te pergjitheshme per perafrimin e legjislacionit te se drejtes tregatre.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale145
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final45
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final55
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 152
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6.08
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)