Kodi i Lëndës : LAW 333
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë LAW 333-1 Kriminologji/Penologji Ermira Bushi, Msc
2018-2019 / Vjeshtë LAW 333-1 Kriminologji/Penologji Bojana Hajdini, PhD
2017-2018 / Semestri i Verës LAW 333-1 Kriminologji/Penologji Gentian Skara, Msc
2017-2018 / Vjeshtë LAW 333-1 Kriminologji/Penologji Bojana Hajdini, PhD
2016-2017 / Vjeshtë LAW 333-1 Kriminologji/Penologji Bojana Hajdini, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 333-1 Kriminologji/Penologji Bojana Hajdini, PhD
2014-2015 / Vjeshtë LAW 333-1 Kriminologji/Penologji Luan Gjoncaj, Prof. Dr
2013-2014 / Vjeshtë LAW 333-1 Kriminologji/Penologji Vasilika Hysi, Prof. Dr