Kodi i Lëndës : LAW 303
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë LAW 303-1 E Drejtë Penale, Pjesa e Posaçme I Nertil Bërdufi, PhD
2021-2022 / Vjeshtë LAW 303-1 Ligji dhe Psikologjia Erilda Ajaz, Msc
2020-2021 / Vjeshtë LAW 303-1 Law and Psychology Erilda Ajaz, Msc
2019-2020 / Vjeshtë LAW 303-1 Law and Psychology Skënder Brucaj, PhD
2018-2019 / Vjeshtë LAW 303-1 Law and Psychology Ermira Bushi, Msc
2017-2018 / Vjeshtë LAW 303-1 Law and Psychology Ermira Bushi, Msc
2016-2017 / Vjeshtë LAW 303-1 Law and Psychology Jeta Shkurti, PhD Candidate
2015-2016 / Vjeshtë LAW 303-1 Law and Psychology Nertil Bërdufi, PhD
2014-2015 / Vjeshtë LAW 303-1 Law and Psychology Skënder Brucaj, PhD
2013-2014 / Vjeshtë LAW 303-1 Law and Psychology Skënder Brucaj, PhD