Kodi i Lëndës : LAW 303
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Vjeshtë LAW 303-1 Law and Psychology Skënder Brucaj, Msc
2018-2019 / Vjeshtë LAW 303-1 Law and Psychology Ermira Bushi, Msc
2017-2018 / Vjeshtë LAW 303-1 Law and Psychology Ermira Bushi, Msc
2016-2017 / Vjeshtë LAW 303-1 Law and Psychology Jeta Shkurti, PhD Candidate
2015-2016 / Vjeshtë LAW 303-1 Law and Psychology Nertil Bërdufi, PhD
2014-2015 / Vjeshtë LAW 303-1 Law and Psychology Skënder Brucaj, Msc
2013-2014 / Vjeshtë LAW 303-1 Law and Psychology Skënder Brucaj, Msc