Kodi i Lëndës : LAW 324
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë LAW 324-1 International Private Law Ermira Shkreta, Msc
2020-2021 / Pranverë LAW 324-1 International Private Law Ermira Shkreta, Msc
2019-2020 / Pranverë LAW 324-1 International Private Law Ermira Shkreta, Msc
2018-2019 / Pranverë LAW 324-1 International Private Law Ermira Shkreta, Msc
2017-2018 / Pranverë LAW 324-1 International Private Law Laurela Muca, PhD Candidate
2016-2017 / Semestri i Verës LAW 324-1 International Private Law Laurela Muca, PhD Candidate
2016-2017 / Pranverë LAW 324-1 International Private Law Laurela Muca, PhD Candidate
2015-2016 / Semestri i Verës LAW 324-1 International Private Law Laurela Muca, PhD Candidate
2015-2016 / Pranverë LAW 324-1 International Private Law Laurela Muca, PhD Candidate
2014-2015 / Pranverë LAW 324-1 International Private Law Laurela Muca, PhD Candidate
2013-2014 / Pranverë LAW 324-1 International Private Law Arta Mandro, Prof. Dr