Kodi i Lëndës : LAW 205
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë LAW 205-1 Legal English Gentjan Skara, PhD
2020-2021 / Vjeshtë LAW 205-1 Legal English Gentjan Skara, PhD
2019-2020 / Vjeshtë LAW 205-1 Legal English Gentjan Skara, PhD
2018-2019 / Vjeshtë LAW 205-1 Legal English Gentjan Skara, PhD
2017-2018 / Vjeshtë LAW 205-1 Legal English Gentjan Skara, PhD
2016-2017 / Semestri i Verës LAW 205-1 Legal English Gentjan Skara, PhD
2016-2017 / Vjeshtë LAW 205-1 Legal English Gentjan Skara, PhD
2015-2016 / Semestri i Verës LAW 205-1 Legal English Gentjan Skara, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 205-1 Legal English Gentjan Skara, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 205-2 Legal English Gentjan Skara, PhD
2014-2015 / Vjeshtë LAW 205-1 Legal English Gentjan Skara, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës LAW 205-1 Legal English Gentjan Skara, PhD
2013-2014 / Vjeshtë LAW 205-1 Legal English Gentjan Skara, PhD
2012-2013 / Pranverë LAW 205-1 Legal English Gentjan Skara, PhD