Kodi i Lëndës : LAW 221
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë LAW 221-1 E Drejte Financiare Enkelejda Koka, PhD
2021-2022 / Vjeshtë LAW 221-1 E Drejte Financiare Gentjan Skara, PhD
2021-2022 / Vjeshtë LAW 221-2 E drejta e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore Fioralba Markja, Msc
2020-2021 / Vjeshtë LAW 221-1 E drejta e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore Irvin Faniko, PhD
2020-2021 / Vjeshtë LAW 221-2 E drejta e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore Irvin Faniko, PhD
2019-2020 / Semestri i Verës LAW 221-1 E drejta e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore Bledar Uku, Msc
2019-2020 / Vjeshtë LAW 221-1 E drejta e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore Bledar Uku, Msc
2018-2019 / Semestri i Verës LAW 221-1 E drejta e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore Gentjan Skara, PhD
2018-2019 / Vjeshtë LAW 221-1 E drejta e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore Bledar Uku, Msc
2017-2018 / Semestri i Verës LAW 221-1 E drejta e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore Bledar Uku, Msc
2017-2018 / Vjeshtë LAW 221-1 E drejta e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore Bledar Uku, Msc
2016-2017 / Vjeshtë LAW 221-1 E drejta e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore Bledar Uku, Msc
2015-2016 / Vjeshtë LAW 221-1 E drejta e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore Bledar Uku, Msc
2015-2016 / Vjeshtë LAW 221-2 E drejta e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore Irvin Faniko, PhD
2014-2015 / Vjeshtë LAW 221-1 E drejta e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore Irvin Faniko, PhD
2013-2014 / Vjeshtë LAW 221-1 E drejta e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore Bledar Uku, Msc
2012-2013 / Pranverë LAW 221-1 E drejta e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore Kudret Cela, Prof. Dr