Kodi i Lëndës : LAW 225
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë LAW 225-1 E Drejtë Civile I Fatri Islamaj, PhD
2022-2023 / Vjeshtë LAW 225-2 E Drejta Familjare Ada Güven, PhD
2021-2022 / Vjeshtë LAW 225-1 E Drejtë Civile I Fatri Islamaj, PhD
2021-2022 / Vjeshtë LAW 225-2 E Drejta Familjare Ada Güven, PhD
2020-2021 / Vjeshtë LAW 225-1 E Drejta Familjare Ada Güven, PhD
2019-2020 / Vjeshtë LAW 225-1 E Drejta Familjare Ada Güven, PhD
2018-2019 / Vjeshtë LAW 225-1 E Drejta Familjare Ada Güven, PhD
2017-2018 / Vjeshtë LAW 225-1 E Drejta Familjare Ada Güven, PhD
2016-2017 / Semestri i Verës LAW 225-1 E Drejta Familjare Ermira Shkreta, Msc
2016-2017 / Vjeshtë LAW 225-1 E Drejta Familjare Ermira Shkreta, Msc
2015-2016 / Vjeshtë LAW 225-1 E Drejta Familjare Ada Güven, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 225-2 E Drejta Familjare Ada Güven, PhD
2014-2015 / Semestri i Verës LAW 225-1 E Drejta Familjare Ada Güven, PhD
2014-2015 / Vjeshtë LAW 225-1 E Drejta Familjare Pranvera Pustina, Msc
2013-2014 / Vjeshtë LAW 225-1 E Drejta Familjare Ada Güven, PhD
2012-2013 / Pranverë LAW 225-1 E Drejta Familjare Ada Güven, PhD