Kodi i Lëndës : LAW 202
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë LAW 202-1 Metoda Kërkimore Ferdinand Xhaferaj, PhD