Kodi i Lëndës : LAW 336
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2014-2015 / Pranverë LAW 336-1 Comparative Criminal Law Fatjona Memcaj, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë LAW 336-1 Comparative Criminal Law Altin Shegani, Prof. Dr