Kodi i Lëndës : LAW 332
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë LAW 332-1 International Criminal Law Fioralba Markja, Msc
2020-2021 / Pranverë LAW 332-1 International Criminal Law Ermira Bushi, Msc
2019-2020 / Pranverë LAW 332-1 International Criminal Law Ermira Bushi, Msc
2018-2019 / Pranverë LAW 332-1 International Criminal Law Ermira Bushi, Msc
2017-2018 / Pranverë LAW 332-1 International Criminal Law Altin Shegani, Prof. Dr