Kodi i Lëndës : LAW 322
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë LAW 322-1 Procedurë Civile Suela Ndreca, Msc
2018-2019 / Pranverë LAW 322-1 Procedurë Civile Suela Ndreca, Msc
2017-2018 / Pranverë LAW 322-1 Procedurë Civile Suela Ndreca, Msc
2016-2017 / Pranverë LAW 322-1 Procedurë Civile Saimir Hoxha, Msc
2015-2016 / Semestri i Verës LAW 322-1 Procedurë Civile Ada Güven, Msc
2015-2016 / Pranverë LAW 322-1 Procedurë Civile Vojsava Osmanaj, PhD Candidate
2014-2015 / Pranverë LAW 322-1 Procedurë Civile Vojsava Osmanaj, PhD Candidate
2013-2014 / Pranverë LAW 322-1 Procedurë Civile Vojsava Osmanaj, PhD Candidate