Kodi i Lëndës : LAW 222
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë LAW 222-1 E drejta e detyrimeve Ada Güven, Msc
2018-2019 / Pranverë LAW 222-1 E drejta e detyrimeve Ada Güven, Msc
2017-2018 / Pranverë LAW 222-1 E drejta e detyrimeve Ada Güven, Msc
2016-2017 / Semestri i Verës LAW 222-1 E drejta e detyrimeve Ermira Shkreta, Msc
2016-2017 / Pranverë LAW 222-1 E drejta e detyrimeve Ermira Shkreta, Msc
2015-2016 / Pranverë LAW 222-1 E drejta e detyrimeve Ada Güven, Msc
2014-2015 / Pranverë LAW 222-1 E drejta e detyrimeve Ada Güven, Msc
2013-2014 / Pranverë LAW 222-1 E drejta e detyrimeve Marjana Semini, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë LAW 222-1 E drejta e detyrimeve Marjana Semini, Prof. Dr