Kodi i Lëndës : LAW 228
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2016-2017 / Pranverë LAW 228-1 Pronësi Intelektuale Ermira Shkreta, Msc
2015-2016 / Pranverë LAW 228-1 Pronësi Intelektuale Irvin Faniko, PhD
2014-2015 / Semestri i Verës LAW 228-1 Pronësi Intelektuale Irvin Faniko, PhD
2014-2015 / Pranverë LAW 228-1 Pronësi Intelektuale Irvin Faniko, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës LAW 228-1 Pronësi Intelektuale Ada Güven, Msc
2013-2014 / Pranverë LAW 228-1 Pronësi Intelektuale Ada Güven, Msc
2012-2013 / Pranverë LAW 228-1 Pronësi Intelektuale Ada Güven, Msc