Kodi i Lëndës : LAW 306
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë LAW 306-1 Albanian Law and EU Gentjan Skara, PhD
2019-2020 / Pranverë LAW 306-1 Albanian Law and EU Gentjan Skara, PhD
2018-2019 / Pranverë LAW 306-1 Albanian Law and EU Gentjan Skara, PhD
2017-2018 / Pranverë LAW 306-1 Albanian Law and EU Gentjan Skara, PhD
2016-2017 / Pranverë LAW 306-1 Albanian Law and EU Gentjan Skara, PhD
2015-2016 / Pranverë LAW 306-1 Albanian Law and EU Gentjan Skara, PhD
2014-2015 / Pranverë LAW 306-1 Albanian Law and EU Gentjan Skara, PhD
2013-2014 / Pranverë LAW 306-1 Albanian Law and EU Gentjan Skara, PhD