Kodi i Lëndës : LAW 306
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë LAW 306-1 Albanian Law and EU Gentian Skara, Msc
2018-2019 / Pranverë LAW 306-1 Albanian Law and EU Gentian Skara, Msc
2017-2018 / Pranverë LAW 306-1 Albanian Law and EU Gentian Skara, Msc
2016-2017 / Pranverë LAW 306-1 Albanian Law and EU Gentian Skara, Msc
2015-2016 / Pranverë LAW 306-1 Albanian Law and EU Gentian Skara, Msc
2014-2015 / Pranverë LAW 306-1 Albanian Law and EU Gentian Skara, Msc
2013-2014 / Pranverë LAW 306-1 Albanian Law and EU Gentian Skara, Msc