Kodi i Lëndës : LAW 301
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë LAW 301-1 E Drejte Ndërkombëtare Publike I Gentjan Skara, PhD
2019-2020 / Vjeshtë LAW 301-1 Comparative Legal System Bledar Uku, Msc
2018-2019 / Vjeshtë LAW 301-1 Comparative Legal System Bledar Uku, Msc
2017-2018 / Vjeshtë LAW 301-1 Comparative Legal System Laurela Muca, PhD Candidate
2016-2017 / Vjeshtë LAW 301-1 Comparative Legal System Laurela Muca, PhD Candidate
2015-2016 / Vjeshtë LAW 301-1 Comparative Legal System Laurela Muca, PhD Candidate
2014-2015 / Vjeshtë LAW 301-1 Comparative Legal System Gentjan Skara, PhD
2013-2014 / Vjeshtë LAW 301-1 Comparative Legal System Laurela Muca, PhD Candidate