Kodi i Lëndës : LAW 313
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2014-2015 / Vjeshtë LAW 313-1 Comparative Constitutional Law Irvin Faniko, PhD
2014-2015 / Vjeshtë LAW 313-2 Comparative Constitutional Law Gentjan Skara, PhD