Kodi i Lëndës : LAW 338
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2015-2016 / Pranverë LAW 338-1 Kriminalistikë Nertil Bërdufi, PhD
2013-2014 / Pranverë LAW 338-1 Kriminalistikë Mimoza Haxhihyseni, MA