Kodi i Lëndës : EFL 101
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë EFL 101-1 Anglisht I Indrit Lami, Msc
2021-2022 / Vjeshtë EFL 101-1 Anglisht I Arti Omeri, PhD
2020-2021 / Vjeshtë EFL 101-1 Anglisht I Elsuida Hoxhaj, Msc
2020-2021 / Vjeshtë EFL 101-2 Anglisht I Elsuida Hoxhaj, Msc
2019-2020 / Vjeshtë EFL 101-1 Anglisht I Indrit Lami, Msc
2019-2020 / Vjeshtë EFL 101-2 Anglisht I Indrit Lami, Msc
2018-2019 / Vjeshtë EFL 101-1 Anglisht I Zamira Hodo, Msc
2017-2018 / Semestri i Verës EFL 101-1 Anglisht I Zamira Hodo, Msc
2017-2018 / Vjeshtë EFL 101-1 Anglisht I Zamira Hodo, Msc
2016-2017 / Vjeshtë EFL 101-1 Anglisht I Zamira Hodo, Msc
2016-2017 / Vjeshtë EFL 101-2 Anglisht I Zamira Hodo, Msc
2015-2016 / Vjeshtë EFL 101-1 Anglisht I Morena Citozi, PhD Candidate
2015-2016 / Vjeshtë EFL 101-2 Anglisht I Morena Citozi, PhD Candidate
2015-2016 / Vjeshtë EFL 101-3 Anglisht I Enkeleda Jata, PhD
2014-2015 / Vjeshtë EFL 101-1 Anglisht I Arti Omeri, PhD
2014-2015 / Vjeshtë EFL 101-2 Anglisht I Mehmet Aslan, PhD
2014-2015 / Vjeshtë EFL 101-3 Anglisht I Arti Omeri, PhD
2013-2014 / Vjeshtë EFL 101-1 Anglisht I Anita Neziri, PhD
2012-2013 / Pranverë EFL 101-1 Anglisht I Anita Neziri, PhD