Kodi i Lëndës : LAW 223
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë LAW 223-1 E Drejtë Civile II Fioralba Markja, Msc
2021-2022 / Vjeshtë LAW 223-1 E Drejtë Civile II Ada Güven, PhD
2020-2021 / Vjeshtë LAW 223-1 E Drejtë Civile II Aranit Qinami, Msc
2019-2020 / Vjeshtë LAW 223-1 E Drejtë Civile II Aranit Qinami, Msc
2018-2019 / Vjeshtë LAW 223-1 E Drejtë Civile II Aranit Qinami, Msc
2017-2018 / Vjeshtë LAW 223-1 E Drejtë Civile II Eni Kokalari, PhD Candidate
2016-2017 / Vjeshtë LAW 223-1 E Drejtë Civile II Eni Kokalari, PhD Candidate
2015-2016 / Vjeshtë LAW 223-1 E Drejtë Civile II Eni Kokalari, PhD Candidate
2015-2016 / Vjeshtë LAW 223-2 E Drejtë Civile II Eni Kokalari, PhD Candidate
2014-2015 / Vjeshtë LAW 223-1 E Drejtë Civile II Ardian Nuni, Prof. Dr
2013-2014 / Semestri i Verës LAW 223-1 E Drejtë Civile II Eni Kokalari, PhD Candidate
2013-2014 / Vjeshtë LAW 223-1 E Drejtë Civile II Ardian Nuni, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë LAW 223-1 E Drejtë Civile II Ardian Nuni, Prof. Dr