Kodi i Lëndës : LAW 204
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Pranverë LAW 204-1 Sociology of Law Laurela Muca, PhD Candidate
2013-2014 / Pranverë LAW 204-1 Sociology of Law Ada Güven, Msc