Kodi i Lëndës : LAW 331
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë LAW 331-1 Procedurë Penale Erisa Datja, Msc
2021-2022 / Vjeshtë LAW 331-1 Procedurë Penale Bledar Maksuti, LLM
2020-2021 / Vjeshtë LAW 331-1 Procedurë Penale Nertil Bërdufi, PhD
2019-2020 / Semestri i Verës LAW 331-1 Procedurë Penale Ermira Bushi, Msc
2019-2020 / Vjeshtë LAW 331-1 Procedurë Penale Admir Belishta, PhD
2018-2019 / Vjeshtë LAW 331-1 Procedurë Penale Bledar Maksuti, LLM
2017-2018 / Vjeshtë LAW 331-1 Procedurë Penale Bledar Maksuti, LLM
2016-2017 / Semestri i Verës LAW 331-1 Procedurë Penale Nertil Bërdufi, PhD
2016-2017 / Vjeshtë LAW 331-1 Procedurë Penale Nertil Bërdufi, PhD
2015-2016 / Vjeshtë LAW 331-1 Procedurë Penale Bledar Maksuti, LLM
2014-2015 / Vjeshtë LAW 331-1 Procedurë Penale Bledar Maksuti, LLM
2013-2014 / Vjeshtë LAW 331-1 Procedurë Penale Bledar Maksuti, LLM