Kodi i Lëndës : LAW 102
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë LAW 102-1 Historia e Shtetit dhe së Drejtës Ilirjana Kaceli, PhD
2020-2021 / Pranverë LAW 102-1 Historia e Shtetit dhe së Drejtës Ilirjana Kaceli, PhD
2019-2020 / Pranverë LAW 102-1 Historia e Shtetit dhe së Drejtës Gentjan Skara, PhD
2018-2019 / Pranverë LAW 102-1 Historia e Shtetit dhe së Drejtës Ilirjana Kaceli, PhD
2017-2018 / Pranverë LAW 102-1 Historia e Shtetit dhe së Drejtës Ilirjana Kaceli, PhD
2016-2017 / Semestri i Verës LAW 102-1 Historia e Shtetit dhe së Drejtës Gentjan Skara, PhD
2016-2017 / Pranverë LAW 102-1 Historia e Shtetit dhe së Drejtës Arjan Lame, PhD
2015-2016 / Pranverë LAW 102-1 Historia e Shtetit dhe së Drejtës Valentina Duka, Prof. Dr
2014-2015 / Pranverë LAW 102-1 Historia e Shtetit dhe së Drejtës Valentina Duka, Prof. Dr
2014-2015 / Pranverë LAW 102-2 Historia e Shtetit dhe së Drejtës Ilirjana Kaceli, PhD
2013-2014 / Pranverë LAW 102-1 Historia e Shtetit dhe së Drejtës Çlirim Duro, PhD
2012-2013 / Pranverë LAW 102-1 Historia e Shtetit dhe së Drejtës Gentjan Skara, PhD