Kodi i Lëndës : LAW 302
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë LAW 302-1 Punimi i Diplomës Bledar Uku, Msc
2019-2020 / Pranverë LAW 302-2 Punimi i Diplomës Gentian Skara, Msc
2019-2020 / Pranverë LAW 302-3 Punimi i Diplomës Ermira Shkreta, Msc
2019-2020 / Pranverë LAW 302-4 Punimi i Diplomës Aranit Qinami, Msc
2019-2020 / Pranverë LAW 302-5 Punimi i Diplomës Ermira Bushi, Msc
2018-2019 / Pranverë LAW 302-1 Punimi i Diplomës Bledar Uku, Msc
2018-2019 / Pranverë LAW 302-2 Punimi i Diplomës Gentian Skara, Msc
2018-2019 / Pranverë LAW 302-3 Punimi i Diplomës Ermira Shkreta, Msc
2018-2019 / Pranverë LAW 302-4 Punimi i Diplomës Aranit Qinami, Msc
2018-2019 / Pranverë LAW 302-5 Punimi i Diplomës Ermira Bushi, Msc
2017-2018 / Pranverë LAW 302-1 Punimi i Diplomës Bledar Uku, Msc
2017-2018 / Pranverë LAW 302-2 Punimi i Diplomës Gentian Skara, Msc
2017-2018 / Pranverë LAW 302-3 Punimi i Diplomës Laurela Muca, PhD Candidate
2017-2018 / Pranverë LAW 302-4 Punimi i Diplomës Aranit Qinami, Msc
2017-2018 / Pranverë LAW 302-5 Punimi i Diplomës Ermira Bushi, Msc
2016-2017 / Semestri i Verës LAW 302-1 Punimi i Diplomës Gentian Skara, Msc
2016-2017 / Pranverë LAW 302-1 Punimi i Diplomës Bledar Uku, Msc
2016-2017 / Pranverë LAW 302-2 Punimi i Diplomës Gentian Skara, Msc
2016-2017 / Pranverë LAW 302-3 Punimi i Diplomës Ermira Shkreta, Msc
2016-2017 / Pranverë LAW 302-4 Punimi i Diplomës Nertil Bërdufi, PhD
2016-2017 / Pranverë LAW 302-5 Punimi i Diplomës Laurela Muca, PhD Candidate
2015-2016 / Pranverë LAW 302-1 Punimi i Diplomës Bledar Uku, Msc
2015-2016 / Pranverë LAW 302-2 Punimi i Diplomës Gentian Skara, Msc
2015-2016 / Pranverë LAW 302-3 Punimi i Diplomës Ada Güven, Msc
2015-2016 / Pranverë LAW 302-4 Punimi i Diplomës Laurela Muca, PhD Candidate
2015-2016 / Pranverë LAW 302-5 Punimi i Diplomës Irvin Faniko, PhD
2014-2015 / Semestri i Verës LAW 302-1 Punimi i Diplomës Gentian Skara, Msc
2014-2015 / Semestri i Verës LAW 302-2 Punimi i Diplomës Kelmend Nezha, Msc
2014-2015 / Semestri i Verës LAW 302-3 Punimi i Diplomës Nertil Bërdufi, PhD
2014-2015 / Semestri i Verës LAW 302-4 Punimi i Diplomës Irvin Faniko, PhD
2014-2015 / Pranverë LAW 302-1 Punimi i Diplomës Albi Kocibelli, PhD Candidate
2014-2015 / Pranverë LAW 302-2 Punimi i Diplomës Gentian Skara, Msc
2014-2015 / Pranverë LAW 302-3 Punimi i Diplomës Ada Güven, Msc
2014-2015 / Pranverë LAW 302-4 Punimi i Diplomës Kelmend Nezha, Msc
2014-2015 / Pranverë LAW 302-5 Punimi i Diplomës Nertil Bërdufi, PhD
2014-2015 / Pranverë LAW 302-6 Punimi i Diplomës Arjan Lame, PhD
2014-2015 / Pranverë LAW 302-7 Punimi i Diplomës Irvin Faniko, PhD
2014-2015 / Pranverë LAW 302-8 Punimi i Diplomës Bojana Hajdini, PhD
2014-2015 / Pranverë LAW 302-9 Punimi i Diplomës Laurela Muca, PhD Candidate
2014-2015 / Pranverë LAW 302-10 Punimi i Diplomës Eni Kokalari, PhD Candidate
2014-2015 / Pranverë LAW 302-11 Punimi i Diplomës Bledar Uku, Msc
2013-2014 / Pranverë LAW 302-1 Punimi i Diplomës Nertil Bërdufi, PhD
2013-2014 / Pranverë LAW 302-2 Punimi i Diplomës Albi Kocibelli, PhD Candidate
2013-2014 / Pranverë LAW 302-3 Punimi i Diplomës Gentian Skara, Msc
2013-2014 / Pranverë LAW 302-4 Punimi i Diplomës Ada Güven, Msc
2013-2014 / Pranverë LAW 302-5 Punimi i Diplomës Arjan Lame, PhD
2013-2014 / Pranverë LAW 302-6 Punimi i Diplomës Eni Kokalari, PhD Candidate
2013-2014 / Pranverë LAW 302-7 Punimi i Diplomës Bledar Maksuti, LLM
2013-2014 / Pranverë LAW 302-8 Punimi i Diplomës Fatjona Memcaj, PhD Candidate