Kodi i Lëndës : ALB 101
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë ALB 101-1 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2022-2023 / Vjeshtë ALB 101-2 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2021-2022 / Vjeshtë ALB 101-1 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2021-2022 / Vjeshtë ALB 101-2 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2020-2021 / Vjeshtë ALB 101-1 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2020-2021 / Vjeshtë ALB 101-2 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2020-2021 / Vjeshtë ALB 101-3 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2019-2020 / Vjeshtë ALB 101-1 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2019-2020 / Vjeshtë ALB 101-2 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2019-2020 / Vjeshtë ALB 101-3 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Pranverë ALB 101-1 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Vjeshtë ALB 101-1 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Vjeshtë ALB 101-2 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Vjeshtë ALB 101-3 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Vjeshtë ALB 101-1 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Vjeshtë ALB 101-2 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Vjeshtë ALB 101-3 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Vjeshtë ALB 101-4 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2017-2018 / Vjeshtë ALB 101-5 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Vjeshtë ALB 101-1 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Vjeshtë ALB 101-2 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Vjeshtë ALB 101-3 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2016-2017 / Vjeshtë ALB 101-4 Gjuhë Shqipe I Ana Cuka, Msc
2016-2017 / Vjeshtë ALB 101-5 Gjuhë Shqipe I Ana Cuka, Msc
2015-2016 / Vjeshtë ALB 101-1 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Vjeshtë ALB 101-2 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Vjeshtë ALB 101-3 Gjuhë Shqipe I Monika Hasani, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Vjeshtë ALB 101-4 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2015-2016 / Vjeshtë ALB 101-5 Gjuhë Shqipe I Brikena Smajli, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ALB 101-6 Gjuhë Shqipe I Brikena Smajli, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ALB 101-1 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë ALB 101-2 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë ALB 101-3 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2014-2015 / Vjeshtë ALB 101-4 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë ALB 101-1 Gjuhë Shqipe I Jolanda Lila, PhD Candidate
2013-2014 / Vjeshtë ALB 101-2 Gjuhë Shqipe I Belfjore Qose, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ALB 101-3 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë ALB 101-1 Gjuhë Shqipe I Jolanda Lila, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë ALB 101-2 Gjuhë Shqipe I Belfjore Qose, PhD
2012-2013 / Pranverë ALB 101-2 Gjuhë Shqipe II Belfjore Qose, PhD